Back to All Events

Представяне на "умната" придобивка Well Coaching пред ICF общността в България

Като част от ICF общността, допринасяме за развитието на професионалния коучинг. На регулярната среща на общността „РазЛичностно Развитие”, която се проведе на 21 Февруари в София, имахме възможността и удоволствието да представим Inspired Coaching Solutions  и  нашето иновативно предложение „Умната“ придобивка Well Coaching.

10 години ICF България!

10 години ICF България!

В Well Coaching нашият подход се основава на разбирането, че човекът е цялостен. Използвайки модела на „холистичния човек”, поканихме участниците да дискутират кои са потребностите на хората, на които следва да се обърне внимание на работното място, за да се подобри климата и повиши ангажираността. Обединихме се около потребности като баланс в живота, споделени ценности и визия, яснота и сигурност за бъдещето, принадлежност.

Много от участниците споделиха, че в съвременния свят работодателите вече имат програми с придобивки за хората, но днес те се оказват недостатъчни и все повече компании търсят нови, иновативни решения. Те са наясно, че бързо развиващата се среда го изисква, за да са конкурентни на пазара на труда. В този VUCA свят "умните" придобивки са високо ценени, именно защото те подкрепят организацията, нейните лидери и нейните хора.

Well Coaching е „Умна” придобивка, която се „настройва“ към конкретните специфични нужди на компанията и на нейните хора. С помощта на професионални коучове и структурирана коучинг програма, финансирана от тях, работодателите могат да адресират потребностите, които съвременния свят създава. Чрез това разнообразяване на придобивките те имат възможност да покажат своята загриженост и отговорност за здравето и благосъстоянието на хората.

2.jpg

Заедно сме по-силни“ е мотото на  ICF общността в България, и ние напълно се присъединяваме към него. Завършихме срещата обединени към мисията си професионалният коучинг да достигне до повече хора, до всички нива в компаниите, за да създадем среда, в която хората да могат да изследват ситуациите и историите си, да изяснят нуждите и целите си, да бъдат фокусирани, продуктивни и удовлетворени от себе си и от живота си.

Имате желание да научите повече за “умната” придобивка Well Coaching?