За корпоративни клиенти


 

W e l l C o a c h i n g

WellCoaching е „Умна” придобивка, която се настройва към конкретните специфични нужди на компанията и на нейните хора. Тя допълва и разнообразява пакета с придобивки и доказва вашата загриженост и отговорност за здравето и благосъстоянието на служителите.

 
Poached Eggs with Skillet Toast
 

K E Y C o a c h i n g

е пакет от индивидуални коучинг сесии, проектиран да подсили развитието на ключовите хора чрез уникален, персонифициран, ориентиран към резултат коучинг процес, воден от сертифицирани професионални коучове.

 
Key Coaching Package.jpg
 

T e a m C o a c h i n g

TeamCoaching е инструмент за повишаване на производителността и постигане на основните цели на екипа. Базира се на групова работа с членовете на екипа с използване на коучинг инструменти и фасилитация, със силен акцент върху текущите цели на екипа.

 
Team Coaching website-2.jpg