Ползи от работата с професионален коуч

 

Професионалният коучинг носи множество значителни ползи:

  • свежа странична перспектива за личните ви предизвикателства

  • подобрени умения за вземане на решения

  •  по-висока ефективност в общуването и взаимодействието с други хора

  • повишена увереност

Списъкът не свършва до тук!

Клиентите на коучинг услугите могат също да очакват измеримо подобрение на своята производителност, удовлетворение от личния и професионалния живот и постигането на важните за тях цели.

Повишена производителност

Професионалният коучинг увеличава потенциала и отключва скрити източници на производителност. 70 % от анкетираните* казват, че с подкрепата на коучинга се е подобрило представянето на работното място, 61 % - че се е усъвършенствало управлението на бизнеса, 57 % - че са подобрени уменията за управление на времето и 51 % - че се е увеличила ефективността на екипите им.

Позитивни хора

Коучингът помага служителите да изградят увереност, че могат да се справят с предизвикателства, което е жизненоважно, за да бъдат посрещнати изискванията в съвременните организации. 80 % от анкетираните* споделят, че са станали по-уверени, 73 % са подобрили взаимоотношенията си, 72% са усъвършенствали комуникационните си умения и 67 % са подобрили баланса работа-личен живот.

Възвръщаемост на инвестицията

Коучингът подкрепя клиента да учи, да се развива и да начертае бъдещи действия към измерими цели. Огромно мнозинство от компаниите 86 % казват, че си върнали обратно инвестицията.

Slide 11.png

Удовлетвореност на клиентите

Практически всички компании и физически лица, които са наемали коуч, са останали удовлетворени. 99  % са "в известна степен" или "много удовлетворени" от цялостното преживяване. 96 % отново биха работили с коуч.

 

*  Източник на данните:

Глобалното проучване сред коучинг клиентите на Международната Коучинг Федерация (ICF), което ICF възлага ежегодно, и то се провежда независимо от PricewaterhouseCoopers.

 

Как работи коучингът

 
 
Elena Vasileva-Melani